Mission: 

At udbrede og fremme viden om den nyeste forskring indenfor fysioterapi gennem kurser og efteruddannelse.  

At fremme og styrke forskningen indenfor fysioterapi. 

At fremme netværksdannelse og vidensdeling iblandt klinikere.

At fremme den løbende udvikling på baggrund af klinisk evidens i fysioterapi faget. 

At bringe internationale forskere indenfor fysioterapi til Danmark og facilitere kurser og undervisning med disse. 

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsens opgave er, overordnet set, at varetage den daglige drift af Foreningen for Fysioterapikurser samt facilitere og videreudvikle foreningen.

Driftsopgaverne er blandt andet:

At varetage foreningens økonomi, hjemmeside og praktik omkring afholdelse af kurser i foreningens regi.

At kommunikere med medlemmer og undervisere.

 

Videreudvikling af foreningen er yderst vigtigt for os. Dette vil være en stor del af betsyrelsens arbejde og vi tager meget gerne imod ideer og input der kan underbygge foreningens arbejde.

Bestyrelsens medlemmer:

Formand: Peter Wigh Rogge

Næstformand: Martin Bjerg

Kassér: Kenneth Mardahl Holte

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Beisner

Bestyrelsesmedlem: Anders Kallehauge

Valg af revisor

Som revisor vælges Martin Bjerg med professionel hjælp fra Lillian Hauermann Lindgreen ved Vedbæk Revision.

Kontakt til foreningen:

Telefon: 26360357

Generelle henvendelser: mail@fysioterapikurser.dk

Henvendelser vedrørende betalinger og økonomi: regnskab@fysioterapikurser.dk

 

Vedtægter:

Her kan du finde foreningens vedtægter: Vedtægter

Medlemskab:

Bliv medlem af Foreningen for Fysioterapikurser her: Bliv medlem

Alle der har lyst til at være med til at arbejde og støtte foreningens formål, kan blive medlem. Medlemskab er obligatorisk for, at kunne deltage i foreningens aktiviteter. Et Indmeldelse sker her på hjemmesiden, eller automatisk i forbindelse med tilmelding til en af foreningens aktiviteter.
Medlemskabet følger kalenderåret og der betales kontingent for et helt år uanset tidspunktet for indmeldelse i foreningen. Medlemskabet fornyes ikke automatisk, så man skal aktivt tilmelde sig igen det følgende år, for fortsat medlemsskab.

 

Nyheder:

Her publiceres nyheder omkring Foreningen for Fysioterapikurser, herunder nye tiltag i foreningen, fremtidige generalforsamlinger samt refferater fra tidligere general forsamlinger.